CV

I DAG
Selvstændig

Jeg beskæftiger mig med alle former for tekst, herunder teknisk, juridisk, økonomisk, finansiel og kommerciel dokumentation samt fag- og skønlitterære tekster. Blandt mine igangværende oversættelsesprojekter er tekster inden for filosofi, litteratur, politik, medicin, sundhed, gastronomi m.m.

Du kan se mine udgivelser på min blog.

Du kan læse mere om min profil og mine sprogkombinationer her.

Jeg tilbyder desuden undervisning, lektiehjælp og hjælp til eksamensforberedelse i faget fransk på alle niveauer (folkeskole, gymnasium, videregående uddannelse). Undervisningen kan foregå enten privat eller online eller som en kombination heraf.

TIDLIGERE JobS
Fuldtidsoversætter på Den Franske Skole

Inden jeg blev selvstændig, var jeg ansat i 5 år som akademisk medarbejder på Prins Henriks Skole, Den Franske Skole i København. Her var jeg med til at bygge oversættelsesafdelingen op og styrke den tosprogede kommunikation på skolen. Jeg var i hele perioden ansvarlig for udførelse og kvalitetssikring af oversættelser (fransk-dansk, dansk-fransk) og varetog desuden tolkning (konsekutiv, simultan- og prima-vista). Oversættelserne omfattede:

 • Skriftlig kommunikation med elever, lærere og forældre
 • Artikler, nyheder og øvrigt indhold til skolens tosprogede hjemmeside
 • Korrespondance med franske og danske ministerier
 • Årsregnskaber, budgetter, økonomioversigter, dokumentation til revisor
 • Ordensreglement, vedtægter, aftaler, tilsynsrapporter, handlingsplaner
 • Referater fra møder i bestyrelse og generalforsamling samt diverse råd og udvalg
 • Overenskomster, aktivitetsplaner, personalehåndbøger, ansættelseskontrakter
 • Indstillinger til sundhedsplejerske, psykolog og talepædagog
 • Tekniske tekster, f.eks. i forbindelse med ombygning af skolen, herunder prospekt fra arkitektfirma og tilbud fra leverandører.

Den Franske Skole i København er en dansk privatskole med ca. 850 elever på alle klassetrin og ca. 60 lærere. Skolen drives i samarbejde med AEFE, en styrelse under det franske udenrigsministerium, og indgår i et netværk af knap 500 franske skoler i 137 lande. Undervisningen foregår på fransk og følger de franske læseplaner; der undervises også i dansk.

Fuldmægtig i Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Tidligere har jeg været ansat på Københavns Rådhus som fuldmægtig i Økonomiforvaltningen. Jeg arbejdede i en tværfaglig afdeling for HR, økonomi og IT. Mine primære ansvarsområder var kompetenceudvikling, resultatmål og ledelsesinformation.

Tjener, cafémedarbejder, receptionist

I tillæg til mine akademiske ansættelser har jeg en solid baggrund inden for hotel- og restaurationsbranchen i Frankrig og Danmark. Eksempelvis har jeg været tjener på det femstjernede Disneyland Hotel i Paris og på den amerikanske pionerrestaurant Chicago Meatpackers i det første arrondissement i Paris. Jeg har også arbejdet på den legendariske Café Skildpadden på Gråbrødretorv i København, på Restaurant Metropol på toppen af Illum i København og på Komfort Hotel i København.

Uddannelse
Filosofi, Strasbourg Universitet
 • Opnået grad: Maîtrise de Philosophie
 • Hele uddannelsen er taget i Frankrig (4 år)
 • Specialisering i æstetik, kunstfilosofi og politisk filosofi
 • Hovedopgave (på fransk): Relationen mellem by, modernitet og negativitet med udgangspunkt i den tyske filosof Hegel og den franske digter Baudelaire
 • Opnåede udmærkelsen ‘Bien‘ både samlet og i hovedopgaven.
Fransk sprog og litteratur, Paris-Sorbonne Universitet
 • Opnået grad: Diplôme d’Études de Civilisation Française – Section Universitaire Annuelle, Option littéraire 
 • 1-årig universitetsgrad for udenlandske studerende
 • Ekstensive og intensive studier af litterære perioder og klassiske forfattere kombineret med højniveaukurser i fransk grammatik, stilistik og fonetik
 • Hovedopgave (på fransk): Myten om ‘den ædle vilde’ baseret på den franske oplysningsfilosof Diderots politiske tænkning
 • Opnåede udmærkelsen ‘Bien‘ både samlet og i hovedopgaven.
Antropologi, Københavns Universitet
 • Opnået grad: Bachelor (BSc) i Antropologi
 • Bachelorprojekt i medicinsk antropologi
 • 4. semesters projekt i urban antropologi; opgaven blev efterfølgende trykt internt og anvendt i kurset ‘Det sociale rum: symbol og magt i rummet’.
Højere Handelseksamen (HHX), Svendborg Handelsskole
 • A-niveau i fransk og tysk, B-niveau i engelsk
 • Større skriftlig opgave i fransk
 • Opnåede eksamenskarakteren 13 i skriftlig dansk.